Vi lager landganger og utstyr for å tilrettelegge for handicappede og skadde på hurtigbåter, passasjerbåter og ferger. Unversell aksess krever at bruken av disse skal være sømløs og ikke kreve inngripen av mannskap eller hjelpere. Vi lager også spesialløsninger for ambulansebåter og passasjerbåter for pasienter.

Sidemontert landing

Tilpasses dekkshøyde og landingshøyde i engineering. Når denne brukes kjøres den i høyde over kaien og teleskop legges ned og ut. Til slutt legges endeflapsen ut slik at den hviler på kaia.

På båtsiden tilpasses en rampe for tilkomst mot overbygg. Rampen kan også utstyres for å heises opp og ned med rullestol på rampen, da kaller vi det HC lift.

Trappeheis stol parkert

Trappeheis

Denne heisestolen står beskyttet når den ikke er i bruk. Når den skal benyttes settes den raskt på plass og en operatør hjelper passasjeren opp.

Stolen har batteridrift og det er ingen ledninger som må trekkes bortsett fra ladepunkt i enden av trappen. Systemet kan enkelt ettermonteres på eksisterende ferger og rekkverk. 

Hurtigbåt sideinngang med heis

Denne løsningen er enkel, har stor rekkevidde og kan tilpasses landing på flere dekk. Rullestol kjøres inn på rampen, enderampen lukkes og gangveien heises til rett høyde. Rullestolen kan så kjøres av på en tilnærmet horisontal gangvei.

Systemet kan enkelt ettermonteres på eksisterende fartøy og krever lite (elektrisk) effekt fra skipet.

HC landgang