Vi lager landganger og utstyr for å tilrettelegge for handicappede og skadde på hurtigbåter, passasjerbåter og ferger. Unversell aksess krever at bruken av disse skal være sømløs og ikke kreve inngripen av mannskap eller hjelpere. Vi lager også spesialløsninger for ambulansebåter og passasjerbåter for pasienter.

Båreheis

Denne tilpasses dekkshøyde og landingshøyde i engineering. Versjonen over har tilkomst fra begge sider og høydejusteringen tillater plan aksess fra enhver kai eller båt. Plattformen kan også kjøres med båre og passasjerer på, slik at man slipper å kjøre båre over en bratt rampe for å komme til.

Båten over for Gulen Skysslag er bygget av Maritime Partner.

Trappeheis stol parkert

Trappeheis

Denne heisestolen står beskyttet når den ikke er i bruk. Når den skal benyttes settes den raskt på plass og en operatør hjelper passasjeren opp.

Stolen har batteridrift og det er ingen ledninger som må trekkes bortsett fra ladepunkt i enden av trappen. Systemet kan enkelt ettermonteres på eksisterende ferger og rekkverk. 

Hurtigbåt sideinngang med heis

Denne løsningen er enkel, har stor rekkevidde og kan tilpasses landing på flere dekk. Rullestol kjøres inn på rampen, enderampen lukkes og gangveien heises til rett høyde. Rullestolen kan så kjøres av på en tilnærmet horisontal gangvei.

Systemet kan enkelt ettermonteres på eksisterende fartøy og krever lite (elektrisk) effekt fra skipet.

HC landgang