Vår kjente 15m gangvei kan kombineres med en heisemekanisme kjent fra ROV-installasjoner for å lage aksessløsninger for FPSO, FSRU, tankbåter og andre med stort og varierende fribord.

Basert på kjente produkter og løsninger gir dette en kosteffektiv og enkel installasjon på både nye og gamle fartøy. 

Gangveien kan lande på supplybåter, crewbåter, floatel, prammer og helt ned til RIBer, siden gangveien er "vektløs" og ikke tynger ned en liten båt. Gangveien vil kompensere for bølgebevegelser og gir en sikker og effektiv transittvei mellom to skip i rom sjø.